Охарактеризуйте основні напрямки діяльності таємних товариств на Наддніпрянській України в першій чверті XIX ст. Проаналізуйте особливості руху декабристів в Україні.

 На початку XIX ст. оживився суспільно-політичний рух, одним з різновидів якого були масонські ложі – у Києві („З’єднані слов’яни”), в Одесі («ПонтЕвксинський»), в Полтаві („Любов до істини”) та в інших містах, а також декабристський рух.

 Основними причинами його виникнення були: вплив прогресивних європейських ідей народовладдя, свободи та прав людини, усвідомлення разючої відмінності між російським ладом та ладом країн Європи.

 Масони відкидали насильство і вважали, що суспільні зміни відбудуться в результаті глибокого духовного самовдосконалення людей. 1821 р. з ініціативи В. Лукашевича у Полтаві було створене „Малоросійське товариство”, члени якого виступали проти кріпосного права, прагнули до відновлення української держави і демократії. 1822 р. масонські організації були заборонені царем.

 Діяльність масонів сприяла пробудженню інтересу інтелігенції до політики та виникнення руху декабристів. Декабристи не лише висунули політичну програму, а й організували збройне повстання проти царського режиму.

  В 1821 р. – створено Південне товариство з центром у Тульчині (П. Пестель, О. Юшкевич) П. Пестель уклав політичний трактат „Руська правда”, в якому визначив програму дій після повалення царського режиму. Відповідно до неї всі народи Росії мають об’єднатися в централізовану республіку з однопалатним парламентом. Кріпосництво скасовується. Усі громадяни рівні перед законом. Зберігається приватна власність на землю, але половина землі вважається громадською, яку можна брати для обробітку. Встановлюється цілковита свобода торгівлі та промисловості.1822 р. — Північне товариство з центром у Петербурзі (М. Муравйов, Є. Оболенський). „Конституція” М. Муравйова передбачала такі положення: перетворення Рос. на конституційну монархію; законодавча влада належить парламенту; виборче право з 21 року; скасування кріпацтва.У 1823 р. — Товариство об’єднаних слов’яну Новограді-Волинському (брати Борисови). У 1825 р. воно об’єдналося з Південним товариством.14 грудня 1825 р. – виступ офіцерів у Петербурзі(повстання було жорстоко придушено). 29 грудня — повстання в Чернігівському полку. У першій же сутичці повстанці зазнали поразки.Причин невдачі повстання була в тому, що для широких мас росіян і українців мета їхня була не зрозумілою, адже вони думали, що цар робить усе на їхнє благо.Декабристський рух був таємним в поширювався лише між військовослужбовцями, тому він і не мав підтримки.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *