Культура України в другій половині XIV – першій половині XVII ст.

Умови розвитку української культури в другій половині ХIV – першій половині XVII ст.:

 — Постійні національні та релігійні утиски з боку Речі Посполитої, Угорщини, Туреччини.- Відсутність єдиного політичного і духовного центру негативно впливало на культурний розвиток українських земель.- Взаємодія із західноєвропейською культурою, вплив ідей Відродження, реформації та гуманізму.- Вплив героїчних походів козаків на культурне життя українців.- Поява книгодрукування.- Особлива роль братств у культурному житті України.

Освіта

У 1578 р. князь Василь-Костянтин Острозький відкрив греко-латинську слов’янську школу (Острозьку академію). Греко-латинська Слов’янська школа прирівнювалась до вищого навчального закладу.
Василь-Костянтин Острозький(1526 – 1608) руський магнат, якого називали «некоронованим королем Русі», воєвода Київський, меценат і захисник православної віри та культури.
 У 1615 р. була заснована Київська братська школа.
У 1632 р. Петро Могила об’єднує Київську братську школу та лаврську школу й засновує Києво-Могилянську колегію (Києво-братський колегіум), яка у 1701 р. отримала статус академії.
 Юрій Дрогобич (Котермак) (ХV ст.) – український філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини. Він є першим українським автором друкованого твору (латинською мовою). Ректор Болонського університету (Італія), професор Краківського університету.

Література, книгодрукування, театр

У 1491 р.  Швайпольт Фіоль – керівник друкарні у Кракові – видав перші східнослов’янські книги кириличним шрифтом (видання «Часослова» і «Осмогласника» – основний текст книг – церковнослов’янський).
У 1573 р. І.Федоров у Львові відкрив першу друкарню в Україні. У 1574 р. була надрукована перші книги – «Апостол» та «Буквар».
У 1581 р. в Острозі надруковано «Острозьку Біблію» – першу друковану Біблію на слов’яно-руській мові.
 У 1596 р. у друкарні Віленського братства вийшли«Граматика словенська», «Буквар» і «Лексис»Лаврентія Зизанія.
У 1615 р. була відкрита друкарня Києво-Печерської лаври, в якій у 1616 р. було надруковано першу книгу – «Часослов».
У1619 р.виходить друком «Граматика слов’янська» Мелетія Смотрицького, що тривалий час була підручником з церковнослов’янської мови.
У літературі цього періоду з’являється таке явище якполемічна література.
Полемічна література – це література, яка була зумовлена полемікою (суперечкою) прихильників та противників Брестської унії.
 Автором першого полемічного твору був М. Смотрицький («Тренос», «Плач»). Відстоював православ’я.
Також представниками полемічної літератури були:
Г.Смотрицький (твір – «Ключ царства небесного» «Ключ царства небесного» р.) – перший ректор греко-латинської слов’янської школи. Відстоював православ’я
І. Вишенський(твір «Послання до єпископів») – письменник і полеміст, який у своїх творах відстоював православ’я; значну частину свого життя провів у монастирі на Афоні.
Іов Борецький (твір «Протестація») – перший митрополит Київський після відновлення ієрархії православної церкви в України. Відстоював православ’я.
Петро Могила(твір «Требник») – видатний культурний та церковний діяч молдовського походження, православний митрополит Київський, ініціатор створення Києво-Могилянського колегіуму. Представник полемічної літератури. Відстоював православ’я.
Іпатій Потій  один із засновників греко-католицької церкви, другий греко-католицький митрополит Київський, видатний письменник і полеміст. (твори «Унія, або виклад… артикулів до об’єднання» (1596), «Антиризис» (1599). Відстоював унію.
У 1556-1561 р. було написане (не надруковане)Пересопницьке Євангеліє – перший переклад Євангелія на українську мову. На Пересопницькому Євангеліє сучасні українські президенти складають присягу.
У народній літературі з’являються думи – ліро-епічні твори про героїчні походи козаків.
У першій половині ХVII ст. з’являється вертеп – мандрівний ляльковий театр.
Поширення набуває інтермедія.
Інтермедія – розважально-комедійна сценка на побутову тематику в антракті релігійних драм.

Архітектура

У Північно-Західній Україні були представлені споруди готичного та ренесансного стилю.З середини ХVII ст. по всій Україні поширюється стиль бароко (козацьке бароко).

Живопис

Живопис представлений фресками, іконописом, книжковою мініатюрою. З’являються світські портрети: К. Острозького, Р. Вишневецького.Розвивається скульптура: пам’ятник К. Острозькому в Києво-Печерської лаврі.

0

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *