Культура України у першій половині ХІХ ст.

Загальна характеристика української культури першої половини ХIХст.:

У першій половині ХІХ ст. починається процес формування сучасної української нації. Становлення української нації відбувалось у складних умовах занепаду кріпацтва і поширення товарно-грошових відносин, посилення соціальних і національних суперечностей у Російській імперії, виснажливих війн та наростання визвольних рухів тощо. Аналогічна ситуація склалася й у Західній Україні, яка входила до складу Австрійської імперії, не маючи власного самоврядування.

У першій половині XIX ст. дістають помітного розвитку українська музика, живопис, архітектура, театр. У 30-40-х рр. в українській літературі з’являється такий напрям, як романтизм. Творчість Т. Г. Шевченка відкриває новий етап у розвитку літератури та національної свідомості. В архітектурі поширюється класицизм.

 НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА

Освіта

1805 р. – відкриття першого в Наддніпрянській Україні Харківського університету імені вченого-хіміка В.Каразіна

1820 р. – відкриття князем О.Безбородько в Ніжині гімназії вищих наук, що прирівнювалася до університету.
 1834 р. – відкриття Київського університету ім. князя Володимира (сучасний університет імені Т.Шевченка).
 1817 р. – закриття Києво-Могилянської академії.
 1857 р. – створення П. Кулішем української граматики.

Наука і техніка

Відомі українські науковці:

 Історики: М. Костомаров, М. Максимович (перший ректор Київського університету ім. князя Володимира), В. Антонович, П. Куліш.
 1846p. – перше видання «Історії Русів».
 Математики: Т. Осиповський, М. Остроградський.
 Хіміки: В. Каразін 

Література

Відомі українські письменники, поети та мовознавці першої половини ХІХ ст.: М. Цертелєв («Досвід збирання старовинних малоросійських пісень»), М. Максимович («Малоросійські пісні», «Українські народні пісні»), П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка (байкар, «Малоросійські приказки»), П. Куліш («Чорна рада»), Т. Шевченко, І. Котляревський.

 1840  p. – перше видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 

Театр і музика

Театральні діячі: І. Котляревський – директор Полтавського театру, Г. Квітка-Основ’яненко – директор Харківського театру. 

С. Гулак-Артемовський поставив першу українську оперу «Запорожець за Дунаєм» 
1814 p. – створення першої професійної театральної трупи. 

Архітектура і образотворче мистецтво

В архітектурі і живописі з кінця ХVIII ст. утверджується класицизм.

Класицизм – мистецький та архітектурний стиль, в основу якого покладені традиції античності як норма та зразок досконалості. В архітектурі класицизму масово представлені колони.
 1809 р. –  побудований оперний театр в Одесі (архітектор Тома де Томон)
 Наприкінці ХVIII ст. з’являються архітектурні ансамблі: парк «Олександрія» в Білій Церкві та Софіївський парк в Умані.
Художники: В. Тропінін, Т. Шевченко, І.Сошенко, В.Боровиковський

ЗАХІДНА УКРАЇНА

Освіта

1816   р. – заснування І. Могільницьким освітнього товариства у Перемишлі 

І.Могільницький підготував першу граматику української мови в Галичині. 
У 1784 р. засновано Львівський університет, при якому відкрито Руський інститут з українською мовою навчання, що діяв до 1809 р. 

Наука

1848 р. – відкриття кафедри української мови у Львівському університеті.

 1848 р. — перший з’їзд українських діячів науки та культури – «Собор руських вчених»

Література

1830-ті рр.. – «Руська Трійця» (М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький) 

1837 р.— видання в Будапешті «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая». 

Театр і музика

1815 – 1870 рр. – життя композитора М. Вербицького, автора музики українського гімну «Ще не вмерла Україна» (1861-1862 рр.)

 Перша постановка української п’єси О. Духновича на Закарпатті

Архітектура і образотворче мистецтво

Побудований Старий театр у Львові (нині імені М. Заньковецької) – архітектори: І. Зальцман, Л.Піхль.

 

0

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *